Entiteiten hebben verschillende taken en rollen. Hieronder meer informatie over gidsen en leermeesters.

Wat zijn gidsen?

Gidsen en Leermeesters zijn entiteiten, bewustzijnsvormen van energie met een intelligentie. Zij hebben tot taak jou te ondersteunen in een bepaalde ervaring gedurende een bepaalde periode.

Welke ondersteuningsniveaus zijn er?

Persoonlijk maak ik onderscheid tussen:

  • Gidsen en Leermeesters die er tijdelijk zijn om jou te ondersteunen
  • Gidsen en Leermeesters die er je hele leven zijn om jou te ondersteunen

Wat is hun doel?

Gidsen en Leermeesters hebben als taak en doel jou te helpen bij jouw ontwikkeling en groei en het behalen van je levenstaken en -doelen. Gidsen hebben dus allen als doel om jou te ondersteunen bij je spirituele, zakelijke en persoonlijke ontwikkeling. Ze rijken kansen aan, voorzien je van informatie en kennis. Dit vindt plaats op zeer diverse wijzen en manieren. Denk aan dromen, overdag dagdromen, in ideeën, fantasiën, inzichten, symbolen en signalen.

Wie heeft gidsen?

Iedere ziel en dus in elk geval ieder mens, heeft gidsen. Niet iedereen heeft hetzelfde aantal gidsen, dat verschilt echt per persoon en per moment. Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het is niet altijd de bedoeling dat je hun naam weet. Ook is het niet altijd de bedoeling dat je precies weet wie het is of zijn. We focussen ons veel te veel op het weten. Terwijl dat ons afleidt van de boodschappen van de ongeziene wereld.

Soorten gidsen

Gidsen zijn er in diverse soorten. Als basis zijn er 2 algemene soorten gidsen, te weten:

  • Tijdelijke gidsen: zijn er voor een bepaalde periode.
  • Levenslange gidsen: zijn er je gehele leven en soms nog langer.

Dat is het onderscheid. Vervolgens kan je ze verder onderverdelen in :

  • Overleden dierbaren
  • Engelen of Aartsengelen of nog hogere engelen
  • Vrienden/Bekenden uit vorige levens (ook wel leermeesters genoemd)
  • Bekende personen in de wereld (denk aan Einstein, Jezus,etc.)
  • Dieren
Dieren-als-gids
Dieren als gids

Hulp nodig?